søndag 19. mai 2013

Noen fugler

Fiskemåke (Larus canus)

Siland (Mergus serrator)

Gråtrost (Turdus pilaris)

Toppand (Aythya fuligula)

Horndykker (Podiceps auritus)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar