mandag 8. april 2013

Hvorfor dette rovdyrhatet?

Polar Zoo 2009

Jeg kan ikke annet enn å gremmes når jeg leser i norske aviser om den store nedslaktingen "vi" holder på med her i dette landet. Dyr som er truet jaktes på fra helikopter, de skadeskytes og pines unødvendig. Hvorfor? For at bøndene skal slippe å passe på beitedyrene sine. For at det finnes personer som mener at vi ikke skal ha rovdyr i Norge. Det er laget grenser som ulven skal holde seg innenfor, men hvordan mener de at ulven skal vite hvor disse grensene går?

Vi har en regjering som veldig ofte prøver å være best i klassen, hvertfall utenfor landegrensene. Dette ser vi også på alle avgiftene de kommer med som er ment for å skåne miljøet. Hvorfor er det da sånn at de ikke kan være best i klassen når det gjelder å ta vare på rovdyrene? Er ikke de en del av miljøet kanskje?

Polar Zoo 2009

Om vi henter noen tall fra rovdata sitt brev til DN i Mai 2012 så ser vi at det er nedgang i bestanden av gaupe, jerv og bjørn, mens ulvebestanden er forholdsvis stabil.
Hvilke tiltak gjør de her i landet når det er nedgang i rovdyrbestanden som faktisk er rødlistet? Joda, de fortsetter å jakte. Som oftest er grunnen at det blir tatt sau og rein i utmark. Hadde det ikke vært en bedre løsning å la bøndene passe på dyrene og ikke sende de til skogs på egenhånd? 
I hvilke andre land med rovdyr slippes sauer på utmarksbeite uten gjetere? Ingen meg bekjent, og selv i land med større rovdyrtetthet enn Norge så får de det til uten å slakte ned ulv, gaupe, jerv og bjørn. Hvorfor skal vi ikke klare det her i landet?

Polar Zoo 2005

Så har vi jo de som påstår at de store rovdyrene er så farlige for mennesker, men dette stemmer vel strengt tatt ikke? Såvidt jeg vet er ingen drept av ulv i Skandinavia siden 1881, da ser jeg bort ifra uhellet i en Svensk dyrepark. Når det gjelder bjørneangrep så har de fleste vært i Sverige, og da av jegere og en skadeskutt bjørn. 
Hva kan vi gjøre for å dempe folks redsel for disse fantastiske dyrene vi har her i Norge? Hvordan skal vi få regjering til å vise ansvar når det kommer til rovdyrene? Og hvordan skal vi få bøndene til å forstå at vi trenger rovdyr for å holde balansen i økosystemet?Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar